Võtmerolle täidavad:

Sirli Sipp Kulli         Anne Menert            Juta Holm                                    Valter Petersell
Juhatuse liige           Teadustöö koordinaator      Finantsjuht              Geoloogia nõunik James Patrick McDougall    Toomas Neuman       Mait Kriipsalu         Tiit Maidre
Nõukogu liige         Nõukogu liige          Keskkonnatehnoloogiate     Energia- ja toormete turu 
                                nõunik            nõunik